Voor vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij 06-16453303.

Voor vragen over inloggen, uw handicap en overige vragen kunt u een e-mail sturen aan info@mijngcn.nl.