Privacy statement/reglement

 

Inleiding

GolfClub Nederland (GCN) heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de golfsport, evenals het behartigen van de belangen van haar leden op golfgebied. Dit reglement beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen bij het gebruik van de website gto.mijngcn.nl en mijngcn.nl/gto (‘Websites’).

Verzamelen van gegevens

Wij onderkennen drie vormen van verzameling van uw persoonsgegevens

 • Het contactformulier
  • Uw naam en emailadres wordt samen met uw bericht opgeslagen in onze database
  • Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de afhandeling van uw bericht
  • Wij bewaren deze gegevens in onze database maximaal 12 maanden
 • U wenst lid te worden van onze vereniging, hierbij slaan we de volgende gegevens maximaal 12 maanden op:
  • Uw naam, adres, postcode en woonplaats
  • Emailadres
  • Geboortedatum
  • NGF Nummer
 • U bent lid van onze vereniging en hierbij slaan we tevens de volgende gegevens, tot een jaar na beëindiging van het lidmaatschap, op:
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Golfstatus
  • Bankrekening gegevens
  • Nationaliteit
  • GVB/ Regelexamen data
  • Hoe lang u lid bent
  • Profielfoto (niet verplicht)

Door verzending van uw gegevens via onze Websites geeft u aan GCN toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van hierboven beschreven doeleinden (juridisch: artikel 8 sub a Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Bij het gebruik van de Websites als ‘gast’ worden geen persoonsgegevens verzameld.

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens uit deze database te verwijderen. Dit kan door hiertoe een verzoek te mailen naar info@mijngcn.nl.

Uitwisseling van gegevens

Voor uitvoering van onze doelen worden er voor leden van onze vereniging gegevens uitgewisseld met de volgende partijen:

– Nederlandse Golf Federatie (NGF)
– Golftotaal
– Golflink BV
– DIPAS BV
– Support2u
– Solvec
– Mailgun

Wij delen buiten bovengenoemde partijen geen persoonsgegevens, zonder toestemming.

Beveiliging Persoonsgegevens

GCN zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

GCN bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Nederlandse wet is vereist.

Aansprakelijkheid

GCN en haar partners hebben met veel zorg en inspanning de Websites samengesteld. Het gebruik van de Websites is echter geheel voor eigen rekening en risico. GCN en/of haar partners zijn niet aansprakelijk voor alle (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de Websites. Hiervindt u onze uitgebreide disclaimer

Cookies

Voor uitgebreide informatie over onze cookies beleid verwijzen wij u naar dezepagina

Wijzigingen van het Privacyreglement

Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste wijziging is van december 2018. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.

Vragen en commentaar

Al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacyreglement zijn altijd welkom. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@mijngcn.nl.